Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

MARIDV ar Twitter

Lawrlwythwch ...

Cynhadledd V - Dynameg Môr a Thwyni Afon

Gogledd Cymru: 4 - 6 Ebrill 2016

Rydym yn eich croesawu’n gynnes i wefan MARIDV, y 5ed yn y gyfres o gynadleddau rhyngwladol sy’n gysylltiedig â Dynameg Môr a Thwyni Afon.

Mae Gwasanaeth Hydrograffeg ac Eigioneg Forol Ffrainc (SHOM) wedi arwain y gyfres ar ôl ei lansiad ym 1998 yn ystod cyfarfod o Gomisiwn Hydrograffig Môr y Gogledd. Yn dilyn llwyddiannau Lille (Ffrainc), Twente (yr Iseldiroedd), Leeds (DU) a Bruges (Gwlad Belg), cynhelir MARIDV yn rhanbarth rhyfeddol Mynyddoedd Eryri ac Arfordir Gogledd Cymru (DU) ar 4-6 Ebrill  2016. Cyhoeddir yr union leoliad cyn hir.

Ers ei chychwyn, mae’r gynhadledd wedi cyfuno arbenigedd o amrywiaeth o ddisgyblaethau, yn cynnwys daeareg, peirianneg, hydrograffeg a bioleg, a chanlyniadau’n deillio o arsylwadau, modelu ac arbrofion.

Themâu’r Gynhadledd

  • Esblygiad geomorffolegol ffurfiau gwely’r môr.
  • Esblygiad gwaddodol ffurfiau gwely’r môr.
  • Biogeomorffoleg.
  • Rheoli’r amgylchedd.

Mae’r gynhadledd yn agored i unrhyw weithwyr proffesiynol a budd-ddeiliaid sy’n ymwneud â dynameg ffurfiau gwely’r môr, a bydd yn rhoi mynediad at wyddoniaeth flaengar ac enghreifftiau o fywyd go-iawn. Ceir darpariaethau rhwydweithio gyda gwyddonwyr, ymarferwyr, diwydiant, ymgynghorwyr polisi a rheolwyr o bedwar ban y byd.

Bydd MARIDV yn cynnig grantiau teithio i fyfyrwyr ac yn trefnu bod gwobrau ar gael i wyddonwyr ifainc am eu cyfraniadau o safon uchel at y cyfarfod.

Site footer