Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Prif Siaradwyr

Mae’r 3 phrif siaradwr yn MARIDV yn gobeithio trafod ymchwiliadau i ddynameg twyni o wahanol safbwyntiau: arsylwadau uniongyrchol, modelau theoretig a rhifol a cheisiadau budd-ddeiliaid (perthnasedd i gymdeithas). Dylai hyn ysgogi trafodaethau traws-ddisgyblaethol ar nodweddion morffolegol a gwaddodol/ esblygiad twyni mewn amgylcheddau moroedd ac afonydd, y dylanwadau biolegol a fyddai’n bosibl ar y ddynameg hon a phwysigrwydd symudedd twyni o ran rheolaeth amgylcheddol.

Mae trydydd prif siaradwr eto i’w g/chadarnhau.

Site footer