Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Taith Faes

Ddydd Mercher 6 Ebrill, byddwn yn ymweld â’r lleoedd isod a’u trafod:

  • Y system farrau tywod rhynglanwol a geir yn y Fenai, ac yno systemau niferus o dwyni a chrychdonnau ar raddfa lai.
  • Cwningar Niwbwrch, lle ceir amgylchedd o dwyni arfordirol ar raddfa fawr, sy’n creu cefnwlad system bardraeth/ tafodau. Mae’r traeth â barrau tywod rhynglanwol ac islanwol, pen pellaf atroëdig â barrau tywod niferus, ffannau gor-olch a dyddodion, ayyb.
  • Canolfan Halen Môn ar gyfer taith dywys: tynnir dŵr môr llawn golosg o’r Fenai o gwmpas Ynys Môn, ac yma y caiff “Halen Môn” adnabyddus ei gywain. Cyn i’r dŵr hyd yn oed gyrraedd y Cwt Halen, mae’r amgylchedd naturiol eisoes wedi darparu dau ridyll, sef gwely cregyn gleision a thraethell.

Map Trosolwg ar Daith Faes MARIDV

Map Taith Faes MARIDV

Traeth Niwbwrch, Llun trwy garedigrwydd Alejandro González

Site footer